Šta je NADEL?

01 Sep 2020

ZDRAVO!

NADEL je skraćenica (acronym) za savetodavnu telefonsku uslugu koja nosi ime NAcionalna DEčija Linija. Ponosni smo što već 10 godina deca i mladi u Srbiji mogu da pozovu besplatan broj 116 111 i razgovaraju o temama koje su im važne (poverljive, teške, bolne…) i o kojima ne mogu, ili ne žele da razgovaraju sa drugima (roditeljima, vršnjacima,nastavnicima…) .

Nacionalna dečija linija -NADEL Srbija je od osnivanja 2005. godine do sada primila više od pola miliona poziva!

Naši principi u radu su ANONIMNOST, POVERLjIVOST, BESPLATNOST i DOSTUPNOST- 24 sata svih 7 dana u nedelji. Naša praksa je da odgovaramo na pozive dece, mladih i odraslih zabrinutih za decu.

Svaki poziv nam je važan!

Standard kojem težimo je da imamo što kvalitetniju uslugu i odgovorimo podjednako dobro na svaki poziv!

Deca nas pozivaju zbog teškoća u komunikaciji sa roditeljima i vršnjacima, zbog svojih ličnih iskustava, ili zbog brige za druga, drugaricu…Zovu nas zbog strahova, trauma, zbog problema u školi, zbog vređanja, zbog ljubavi, zbog nasilja koje trpe, zbog izneverenog poverenja, zbog razočarenja… jer se osećaju usamljeno, neshvaćeno, odbačeno. Nekada nas zovu jer im je dosadno. Nemaju koga drugog da pozovu.

Podrška, informacije i saveti koje tokom razgovora sa savetnicima mogu da dobiju, vode ih ka rešenju, pomažu im da sami kreiraju rešenje za svoj problem, povrate poljuljano samopoštovanje i samopouzdanje, nauče kako da ubuduće samostalno rešavaju ili potraže adekvatnu pomoć, za ponekad veoma složene životne situacije sa kojima se suočavaju.

Osim direktnog savetodavnog rada sa decom i mladima, NADEL Srbija aktivno zastupa glas dece u javnosti, izveštava o temama koje tište decu, bori se protiv zlostavljanja i zanemarivanja, podižući svest svojim kampanjama, o značaju prepoznavanja i prijave nasilja.

Ukoliko želiš da podeliš svoje misli, osećanja, dileme i ono što te muči, sa nekim ko ćete saslušati i uvažiti, pozovi 116 111 NAcionalnu DEčiju Liniju Srbije i poseti naš sajt www.nadel-decijalinija.org

Podeli:

Izađi