Naš novi servis – sigurni chat – počeo je sa radom 24. Februara.

01 Feb 2021

Servis je pokrenut u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja, Centrom za zaštitu odojčadi, dece I omladine Beograd I UNICEF-om, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sigurni chat treba da omogući da se na lakši način prepozna svaki oblik nasilja I da se na vreme reaguje, kao I da se deci I mladim ljudima pruži savetodavna pomoć u svakoj situaciji u kojoj osećaju da su njihova prava ugrožena.

Sigurni chat kao dodatni kanal komunikacije omogućio je “Paldesk”.

https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/4271218/novi-inovativni-servis-nacionalna-decija-linija-nasilje-unicef-%E2%80%8Beu.html

Podeli:

Izađi