17. Maj – Međunarodni dan dečijih linija

17 May 2021

17 . maja obeležava se Međunarodni dan dečijih linija kojim slavimo dečije linije za pomoć širom sveta koje imaju za cilj da podrže, zaštite i pomognu ovoj najdragocenijoj, ali i najugroženijoj grupi. Dečije linije postoje više od 40 godina i svake godine im se obrati više desetina miliona dece koja se nalaze u nepovoljnim životnim okolnostima ili im je potrebna savetodavna pomoć.

Dečije linije predstavljaju platformu koja omogućava da se čuje glas dece i osiguraju njihova prava koja se često zanemaruju, pa čak i krše. U nešto više od godinu dana, koliko se ceo svet suočava sa posledicama pandemije COVID-19 I kada su deca i čitave porodice izložene dodatnim stresovima i posebno ranjivi, linije za pomoć dobile su još značajniju ulogu.

Cilj svake dečije linije je da sagovorniku ponudi poverljiv, anoniman, besplatan i dostupan razgovor na svaku temu koja je njemu/njoj važna. U tom smislu, svrha postojanja savetodavnih SOS telefona je prevencija i zaštita od svih vidova nasilja, kao i mogućnost da se nasilje prijavi i procesuira. Slavimo mogućnost da se svaki dečiji glas čuje!!!

Sos Telefon 116111 i naš Sigurni Chat omogućavaju svoj deci i mladim osobama da dobiju savetodavnu podršku kakva im je potrebna.

Podeli:

Izađi