Prava deteta tokom pandemije

25 Jun 2021

Kriza izazvana pandemijom COVID-19 u velikoj meri utiče na sve aspekte života i pogađa različite grupe stanovništva, bez obzira na uzrast i životne prilike. Centar za prava deteta pripremio je upitnik za decu „Prava deteta tokom pandemije“, kako bi saznali kako deca ramišljaju o ostvarivanju njihovih prava tokom pandemije. Upitnik je namenjen za decu uzrasta od 12 do 18. godina.

Podeli:

Izađi