16. rođendan Nacionalne Dečije Linije

11 Oct 2021

Tačno pre 16.godina, 11. oktobra 2005.g.osnovana je SOS dečija linija Srbije, kao odgovor na potrebe dece da imaju svoj servis kao vid podrške odrastanju i mogućnost da se zaštite od nasilja, u svakom njegovom pojavnom obliku.

Ova usluga, zasnovana je na Konvenciji o pravima deteta, čiji je Srbija potpisnik i posebno čl.19. koji kaže:

  1. “Strane ugovornice će preduzeti odgovarajuće zakonske, administrativne, socijalne i obrazovne mere za zaštitu deteta od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, povređivanja ili zlostavljanja, zapostavljanja ili nemarnog postupanja, maltretiranja ili eksploatacije, uključujući seksualno zlostavljanje, dok je pod brigom roditelja, zakonskih zastupnika ili bilo koje druge osobe koja se brine o detetu.”
  2. Takve zaštitne mere, treba, prema potrebi, da uključuju efikasne postupke za donošenje socijalnih programa za obezbeđivanje neophodne podrške detetu i onima koji se o detetu staraju, kao i drugih oblika zaštite i sprečavanja, utvrđivanja, prijavljivanja, prosleđivanja, istrage, postupanja i praćenja slučajeva ovde navedenog zlostavljanja deteta i, po potrebi, obraćanja sudu.”

…te je svojim osnivanjem, razvojem i delovanjem pomogla upravo implementaciju Konvencije o dečijim pravima u Srbiji.

Dečija linija je tokom svog razvoja više puta menjala svoje ruho, bilo da se radi o nazivu (2010. je dobila ime NADEL - NAcionalna DEčija Linija, kao rezultat ankete koju smo sproveli sa decom), 2015. je promenila broj i dobila jedinstveni svetski kratki kod u Srbiji-116 111,tokom 2020 je premašila milion poziva i tako se svrstala u razvijene dečije linije u svetu, a u ovoj 2021.g. je ponudila uz uslugu telefonskog savetovanja i opciju savetodavnog razgovora putem pisane komunikacije - CHAT, koji mladi poslednjih godina preferiraju.

Naša linija je po godinama postojanja sada već “adolescent” dovoljno zreo i svestan toga ko je i kome je na usluzi. Naš servis upravo najčešće pozivaju deca i mladi uzrasta između 13 i 18. godina, sve slobodniji da o problemima progovore sa anonimnim, poverljivim i stalno dostupnim sagovornikom. Naši savetnici na telefonu i chat-u su mladi, obrazovani stručnjaci, edukovani da pruže savetodavnu podršku po najvišim etičkim i stručnim standardima. Naše najproduktivnije aktivnosti su promocije NADEL u školama i javne prezentacije usluge na otvorenom, na raznim skupovima, festivalima, dečijim i omladinskim događanjima, koje su u ovih poslednjih godinu i po dana izostale zbog pandemije Covid-19, i koje i nama i deci nedostaju.

Pozivamo Vas da nam se javite, da podelite sa nama vaše teme i dileme, jer vremena su teška i odgovore na sva pitanja koja vas okupiraju je ponekada nemoguće naći sam/a.

Dostupni smo 24 sata dnevno, 365 dana u godini, na telefonu 116 111 I na chat-u koji je dostupan preko platforme www.116111.rs, kao i preko Viber-a, Instagram-a, Facebook-a.

Podeli:

Izađi