Život sa invaliditetom

06 Jan 2022

Bez obzira u kakvim životnim okolnostima živiš, svaki dan donosiš neke odluke i praviš određene izbore. Biraš šta ćeš obući, jesti, sa kim ćeš se družiti ili kako ćeš provoditi slobodno vreme. Ovi izbori su uglavnom jednostavni, ali postoje i teži poput onih sa kim ćeš provesti život, čime ćeš se baviti ili gde ćeš živeti. Dok si dete, većinu ovih odluka donose tvoji roditelji ili startelji, ali kao mladoj osobi, potrebno ti je da te odluke donosiš sam/a.

Iako invaliditet može da izgleda kao prepreka za samostalan život i odlučivanje, treba da znaš da to ne mora biti barijera da za sebe stvoriš život kakav želiš, donosiš odluke i postavljaš ciljeve. Sigurno si imao/la priliku da sretneš ili čuješ za osobu sa invaliditetom koje sve to radi samostalno. Naravno, život osoba sa invaliditetom još uvek je izložen određenim ograničenjima, ali je situacija svakako bolja nego što je bila za mnoge generacije pre tebe.

Osnivanje porodice, rad i samostalan život za osobe sa invaliditetom vezani su za određene izazove. Bez obzira koliko se odmaklo u pogledu prava osoba sa invaliditetom, verovatno si se bar jednom susreo/la sa raznim teškoćama, predrasudama, neznanjem ili diskriminacijom. Važno je da budeš svestan/na svojih prava i da dobiješ svu pomoć i podršku koja ti je dostupna kako bi svoj život gradio/la na način koji tebi odgovara i u skladu sa svojim potrebama.

Tvoja okolina u velikoj meri utiče na tvoje mogućnosti. Invaliditet takođe može da ograniči izbor zanimanja ili način na koji provodiš slobodno vreme (rekreacija, hobi I sl.). Ipak, tvoj uspeh zavisi samo od tebe, tvoje upornosti, rada, planiranja i dobrih odluka kao najefikasnijeg puta do samostalnog života.

Naravno, samostalni život podrazumeva određene odgovornosti budući da sam/a donosiš odluke i snosiš posledice tih odluka.

Za samostalan život sa invaliditetom, trebalo bi da imaš:

Važno je da znaš da imaš pravo da donosiš slobodne izbore koji utiču na tvoj život, uz pomoć i podršku koje su ti potrebne, kao i pravo na samostalan život. Iako je situacija daleko od idealne, fokus se sve više menja sa individualnih i medicinskih načina posmatranja određenih poteškoća koje imaju osobe sa invaliditetom na društvene barijere, socijalnu politku i deprofesionalizaciju.

Da bi to bilo moguće, važno je da imaš pozitivan, ali i realan stav prema invaliditetu i samostalnom životu. Potrebno je dosta zrelosti, istrajnosti, ali i hrabrosti kako bi osobe sa invaliditetom, uključujući i tebe ili tebi bliske osobe, shvatile da nisu onesposobljene svojim poteškoćama ili zdravstvenim problemima, već okolinom, stavovima, predrasudama, ili neefikasnim sistemom podrške. Zato je od najvećeg značaja da svu dostupnu pomoć i podršku iskoristiš kako bi sebe osposobio/la za kvalitetan život.

Invaliditet ne treba da bude prepreka za samostalan život i samoopredjeljenje. Takođe, mogućnosti koje su ti dostupne ne treba da shvataš kao milosrđe, već kao šansu da slobodno donosiš sopstvene izbore i imaš kontrolu nad sopstvenim životom i odlukama. Znamo da ti nije uvek lako, a ako imaš potrebu da o ovome razgovaraš sa nekim ko je uvek spreman da te saluša I da ti da dobar savet, sigurni CHAT ti je na raspolaganju svakog dana od 18-22h.

Podeli:

Izađi