Deca i ADHD

02 Feb 2022

Verovatno si u nekom razgovoru već čuo/la izraz „hiperaktivan“. Odrasle osobe često koriste izraz „hiperaktivan” da negativno opišu ponašanje deteta koje je živahno. Takvo dete najčešće nema nikakav problem, a da odrasli ni sami tačno ne znaju da objasne šta je hiperaktivnost ili šta je ADHD.

Šta je, u stvari, ADHD?

Mnogi roditelji svoje enegrično, razigrano dete koje je stalno u pokretu nazivaju hiperaktivnim. Ono što treba da znaš je da je ovaj poremećaj nešto sasvim drugo i odnosi se na decu koja imaju problem sa impulsivnošću i nedostatakom pažnje. Često se označava kao ADHD (skraćenica za engleski izraz Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i definiše se kao poremećaj sa deficitom pažnje i hiperaktivnošću. Nije ni potrebno da znaš ovu definiciju, već da umeš da prepoznaš ADHD i načine na koji se nekome ko ga ima može pomoći.

Možda u svom okruženju (ili čak u razredu) već poznaješ dete koje ima ADHD ili se i sam/a nosiš sa ovim problemom. Ukoliko ti je ovo poznato, verovatno si već primetio/la i da:

Zbog svoje impulsivnosti hiperaktivna deca obično nemaju mnogo prijatelja. Ostaloj deci može biti teško da prihvate njihova “pravila igre”, brzinu i nagle reakcije. Ovakvo ponašanje nailazi na nerazumevanje i kod dece i kod odraslih. Zbog toga često ne dobijaju potrebnu pomoć i podršku.

Kako pomoći deci koja imaju ADHD?

Ukoliko se i sam nosiš sa ovim problemom, treba da znaš da hiperaktivnoj deci često nedostaje samopouzdanja, ali za to ne treba da se osećaš krivim/om. Različitost sa kojom si rođen/a može da te ometa u druženju i da te dovede u neprilike, a stalne kritike roditelja i/ili učitelja mogu te navesti da pomisliš da su “loš/a”. Insistranjem na lošem ponašanju ili poređenjem sa ostalom decom roditelji ponekada dodatno podstiču tvoju lošu sliku o sebi. Umesto toga, važno je da budeš svetsan/na svojih dobrih osobina kako bi mogao/la da pronađeš aktvnosti u kojima će tvoja energičnost biti od pomoći.

Izraz “hiperaktvno dete” je u današnje vreme veoma popularan i koristi se za mnogu decu, pa je veoma važno da se na vreme utvrdi da li si samo malo više aktivan/na, da li je to posledica stresa ili zaista patiš od ADHD. Bilo da sam/a imaš ovakve izazove u ponašanju ili poznaješ neko dete sa ovakvim ponašanjem,

treba da znaš da je najvažnije obratiti se stručnjaku koji će proceniti šta je u pitanju. Postoje brojni načini da se ovaj izazov prevaziđe, uključujući

Uz pomoć i podršku u učenju, možeš jako dobro da napreduju. Iako ADHD traje do kraja života, uz pomoć stručnjaka možeš da naučiš da usmeriš pažnju i pronađeš aktivnosti u kojima možeš da upotrebi svoje dobre strane.

Ukoliko nisi siguran/na da si najbolje raumeo/la šta je ADHD, imaš iskustva sa nekim ko ima ADHD, osećaš da je tebi potrebna pomoć u vezi sa nekim problematičnim ponašanjem ili samo želiš sa nekim da porazgovaraš, naš sigurni CHAT ti je dostupan svakog dana od 18-22h.

Podeli:

Izađi