Kako izaći iz začaranog kruga neprijatnih misli?

02 Feb 2022

Teskoba i zabrinutost koje se javljaju kao odgovor na probleme mogu da dovedu do negativne percepcije situacije u kojoj se nalaziš, a trajanje i intenzitet neprijatnih misli se razlikuju od osobe do osobe. Mogu biti povremene, podnošljive ili izrazito negativne i mogu da ometaju tvoje svakodnevno funkcionisanje.

Takođe mogu da te spreče da uživaš u stvarima u kojima inače uživaš i dovedu do određenih rizičnih ponašanja, uključujući konzumiranje alkohola ili droge ili izlaganje opasnim situacijama.

Važno je da znaš da postoji razlika između

Tvoja sposobnost da uvidiš da li je problem sa kojim se suočavaš predstavlja razliku između efikasnog i neefikasnog načina na koji se nosiš sa problemom. To se takođe odnosi I na preduzimanje svega što je moguće u datoj situaciji, uz prihvatanje stvari na koje ne možeš da utičeš. Ukoliko je način na koji sagledavaš i nosiš se sa problemom neobjektivan i neefikasan, „crne“ misli se vrte u krug i proizvode stalni doživljaj teskobe, znemirenosti, nezadovoljstva i ozlojeđenosti. Kada se to dogodi, tvoje telo je u stanju „visoke borbene gotovosti“ koja se manifestuje i fizičkim simptomima – od glavobolje i napetosti u mišićima do ubrzanog rada srca i/ili zamora.

U doba pandemije normalno je da razmišljaš o mogućim negativnim ishodima i da si zabrinut/a u vezi sa zarazom i bliskim osobama. Funkcionalan način borbe protiv ovakvih misli je sprovođenje mera zaštite.

Ovakav način borbe te štiti, a nefunkcionalan ugrožava, i zato je važno da kontrolišeš svoje misli i ponašaš se funkcionalno.

Šta su to neprijatne misli?

Već ti se dešavalo da u glavi vrtiš nepriatne misli poput filma? Npr. stalno misliš kako ćeš pasti na ispitu, kako će tvoj partner/partnerka raskinuti sa tobom ili kako će se neko ko ti je blizak razboleti od koronavirusa. Važno je da znaš da pred ovim začarnim krugom nisi nemoćan/na, već da možeš da naučiš da mu se odupreš. Naravno da nije moguće definisati svaku neprijatnu misao koja bi mogla da se javi, ali recimo da se u najkraćem mogu opisati kao:

Kako izbeći neprijatne misli?

Već znaš da ti funkcionalna zabrinutost pomaže da problem rešavaš na konstruktivan način, a da te nefunkcionalna zabrinutost u tome sprečava. Ukoliko znaš šta treba da uradiš u određenoj situaciji koja je za tebe nepovoljna i/ili potencijalno opasna, moći ćeš da odagnaš neprijatne misli ili da ih svedeš na razumnu meru koja te neće onemogućavati da budeš efikasan/na.

Međutim, neprijatne misli se mogu pojaviti i kada nema takve situacije ili problema ili kada je takvo razmišljanje neadekvatno situaciji. Neprijatne misli su u tom slučaju daleko intenzivnije i često pokreću začarani krug teskobe, uznemirenosti i zabrinutosti i „hrane se“ same sobom – tačnije, strahom i uverenjem da će se dogoditi najgore i da rešenje ne postoji. Ovakav način razmišljanja može ozbiljno da te omete u svakodnevnim aktivnostima ili u odnosima sa drugim ljudima.

Kada osetiš da te obuzimaju neprijatne misli, treba da se zapitaš da li ti takve misli pomažu u rešavanju problema i da li se osećaš bolje. Važno je da se odupreš ovakvim mislima što, naravno, nije jednostavno, ali je neophodno. Važno je da shvatiš da, nakon što si u određenoj situaciji uradio/la sve što možeš, treba da kreneš dalje.

Identifikuj neprijatne i nefunkcionalne misli i nauči da ih prepoznaš pre nego što se jave. Probaj da uvidiš da li su takve misli osnovane i da li postoji drugačije objašnjenje koje će ti pomoći da se osećaš bolje i rešiš problem.

Pitanje „Šta je najgore što može da se dogodi?“ zameni pitanjem „Šta je najbolje što može da se dogodi?“ Zameni nefunkcionalne misli pozitivnim, funkcionalnim mislima jer one su utemeljene na činjenicama, a ne na tvojim pretpostavkama, ne proriču budućnost, realistične su i pomažu ti da dođeš do rešenja.

Ukoliko su neprijatne misli preovlađujuće i ne možeš da se nosiš sa teskobom, zabrinutošću i uznemirenošću i ako zbog njih ne možeš da se baviš onim što želiš, najbolje bi bilo da se konsultuješ sa stručnjakom. Za razgovor na ovu ili bilo koju drugu temu možeš razgovarati i sa nama putem sigurnog CHAT-a koji ti je dostupan svakog dana od 18-22h.

Podeli:

Izađi