Emocije i njihov značaj

13 May 2024

Emocije su veoma značajne za naše funkcionisanje i najčešće predstavljaju deo našeg odgovora na određenu životnu situaciju. Zato i možemo da kažemo da su emocije tu da nam pomognu da se prilagodimo nekoj sitaciji. Kada se nalazimo u nekoj situaciji koju procenjujemo kao pozitivnu ili lepu, osećamo sreću, uzbuđenje, ponos. A kada nešto nije u redu, možemo osećati strah, zabrinutost, ljutnju.

Kada smo emocionalno pismeni, možemo da učinimo da emocije rade za nas i za naše bliske osobe, a ne protiv nas. Možemo da naučimo kako da izađemo na kraj sa emocionalno teškim situacijama. Emocionalno pismena osoba ume da prepozna svoja osećanja. Ona je svesna pozitivnih funkcija neprijatnih osećanja. Zbog toga lakše prihvata situacije koje su neprijatne. Takođe, ne izbegava da, onda kada je to potrebno, izazove neprijatnost kod drugih.

Učenjem o sopstvenim osećanjima stvaramo uslove za adekvatniji odgovor na različite životne situacije, prijatne i one koje mogu učiniti da se osećamo tužno, ljuto, beznadežno. Na ovaj način direktno utičemo na naše mentalno zdravlje, uspeh i postignuća (u školi, na poslu, treningu…), odnose koje gradimo sa drugim ljudima.

Podeli:

Izađi