"Ja mogu da budem jak"

Svedočanstvo:

“Volela bih da znam kako je živeti bez batina. Moji roditelji, a tata posebno, tvrde da je jedini način da deca ne budu lenja i beskorisna da dobijaju batine. Nekada dobijem batine zato što sam se zadržala malo u parku posle škole, a nekada samo zato što “glasno žvaćem.” Ma, nema ni pravila, sve što uradim nože da bude razlog za kažnjavanje ili batine. Počela sam da mislim da sa mnom stvarno nešto nije u redu, toliko su mi puta to rekli.”
Izađi